Před stopadesáti lety - 15. května 1872 - uskutečnil František Kmoch se svou novou kapelou první veřejný koncert

15. května 1872 František Kmoch poprvé vystoupil na Dolejším, dnes Kmochově ostrově a položil tak základ pravidelným nedělním koncertům. Od té doby jeho hudba procestovala téměř celou Evropu, koncertovala i v Kanadě či Americe, nadále účinkuje při akcích Sokolů, na Zámecké či v divadle. Z původních 22 muzikantů se rozrostla na téměř padesátičlenné těleso, které hraje původní kmochovy skladby stejně jako moderní úpravy filmové hudby. Přiďte se přesvědčit na vlastní uši.

    článek           pozvánka

Před sto deseti lety - 30.dubna 1912 - zemřel kolínský rodák, kapelník a autor téměř dvou stovek skladeb - František Kmoch.

František Kmoch se narodil 1. srpna 1848 v Zásmukách, zemřel 30. dubna 1912 v Kolíně. Kapelník, hudební skladatel, hudební pedagog. Kapelník sokolské hudby. Původně učitel. Založil vlastní hudební školu. Jeho skladby měly vliv na posílení českého národního vědomí za Rakouska i za okupace. Autor více jak 200 skladeb pro dechovou hudbu. Četné zahraniční zájezdy po Evropě i Americe. Na jeho počest, od roku 1962, organizuje město Kolín každoroční festival dechových orchestrů Kmochův Kolín. Jeho jméno nese rovněž Městská hudba Františka Kmocha či Základní umělecká škola v Kolíně.

Co přinesl rok 2021?

Rok 2021 byl covidový rok plný epidemiologických zákazů a nařízení, ale i tak se podařilo uspořádat několik zábav i krásných koncertů. I tento rok přinesl řadu nových zážitků, společných oslav významných jubileí našich členů a přátel. Jsme rádi, že se návštěvníci k nám vrací a to především za dobrou zábavou! Podrobnější informace naleznete v naší klubové ročence, vydané u příležitosti naší Výroční schůze, která proběhla 17. 4. na Zámecké spolu s další pěknou zábavou.

Blýská se na kulturní časy

Epidemiologická situace v naší společnosti se uklidňuje a stát umožňuje postupně se vrátit i ke kulturnímu předcovidovému životu.

Náš spolek, který pořádá krom jiných aktivit Taneční odpoledne na Zámecké, také začíná pro své příznivce připravovat další akce a nové projekty. Rozhodli jsme se uspořádat Nedělní taneční odpoledne k Mezinárodnímu dni žen a pozvali oblébené STUDIO Karla Hamra s Evou Náhlovskou. Účast přislíbil i Jiří Škvára a moc se na své příznivce těší.

Bude to jednorázová akce a když se povede co do účasti, vrátíme se pak od 3. dubna do našeho čtvnáctidenního cyklu zábav. 

Pro ty, kteří mají rádi i koncertní hudbu, máme již tento pátek 11. 3. koncert Měststké hudby Františka Kmocha při příležitosti znovu otevření Dusíkova divadla v Čáslavi.

Přijďte mezi nás

výbor KPFK

Co přinesl rok 2021?

Bohužel jen 6 tanečních zábav, ale naštěstí i 4 nádherné koncerty naší milované Městské hudby Františka Kmocha.

Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možno uskutečnit všechny naplánované zábavy, ples ani výroční schůzi spolku, ale přesto všechno se na podzim podařilo uskutečnit alespoň 6 tanečních zábav, v červnu, září, říjnu a prosinci také 4 překrásné koncerty MhFK. Na Zámecké se vystřídaly jako vždy kapely malé i velké, zazněla spousta krásných písniček, oslavili jsme společně i několik výročí a svátků v naší velké "rodině". Bohužel i několik našich členů nás v tomto nelehkém roce opustilo navždy. Přesto věříme, že se zase brzy sejdeme na naší Zámecké. Jsme rádi, že se návštěvníci k nám vrací a to především za dobrou zábavou! Všem těm, kteří nám zůstali věrni i všem vám přejeme hodně zdraví a pohody i v roce následujícím. A pokud si najdete čas a přijdete mezi nás, budeme jen rádi.

Výbor KPFK

O Městské hudbě Františka Kmocha se píše v médiích

Zpravodaj města Kolína - prosinec 2021, strana 11

Čáslavské noviny - prosinec 2021, strana 19

Dechovka to je naše - říjen 2021,  strana 15 

"Nebi buď za to dík, že byl Jarda bubeník..."

Jeden z nejznámějších kolínských muzikantů Jaroslav Vladyka se dožil letos 85 let. Zdravotní stav mu bohužel nedovoluje, aby dál aktivně bubnoval, tak muziku alespoň poslouchá. Je znám především z Kmochovy hudby, z její malé hudební formace Josefa Materny, ze Skalačky Karla Svobody a v posledních letech hlavně ze Sendražanky. Tu přivedl kdysi i na Zámeckou a tato hudební skupina se stala na mnoho let nejoblíbenější kapelou, která kdy pro Klub přátel Františka Kmocha hrála. Jarda Vladyka prožil u muziky celý život. Půlkulaté narozeniny s ním oslavili jeho přátelé z KPFK a ze Sendražanky. Všichni přáli svému kamarádovi hlavně hodně zdraví a zahráli mu a zazpívali jeho nejmilejší písničky. Jarda se samozřejmě rád přidal a bubnoval alespoň paličkami o stůl!

Tak hodně zdraví, Jardo, a ještě mnoho hezkých let! 

 

Blýská se na kulturní časy

Epidemiologická situace v naší společnosti se uklidňuje a stát umožňuje postupně se vrátit i ke kulturnímu předcovidovému životu.

Náš spolek, který pořádá krom jiných aktivit Taneční odpoledne na Zámecké, také začíná pro své příznivce připravovat další akce a nové projekty. Ale poslední zábava, která byla původně plánovaná na toto pololetí, měla proběhnout dnes 30. května. Pak měl následovat hudební festival Kmochův Kolín a letní přestávka. Proto tedy ani nyní o nějaké zábavě do konce června neuvažujeme. Zahájíme sezónu v září, jako vždy tedy ve čtrnáctidenním cyklu celý podzim a zimu.

Ale ani v červnu o svou hudbu v Kolíně nepřijdete. Město Kolín se rozhodlo uspořádat jedno letní odpoledne akci s názvem Hudba se vrací do Kolína. Tato akce se uskuteční v sobotu 26. června od 14 do 23 hodin na kolínském Karlově náměstí. Celé odpoledne bude moderovat Petr Vondráček a na pódiu se postupně představí Dechový orchestr ZUŠ Horní Počernice, Dechový orchestr ZUŠ Chlumec nad Cidlinou, Městská hudba Františka Kmocha, Starostova dvanáctka, Březovanka a Kolínský Big Band spolu se zmiňovaným moderátorem a zpěvákem Petrem vondráčkem. Vstup na akci je zdarma a my věříme spolu s pořadateli, že se náměstí zaplní hudby chtivými posluchači.

    

Taneční odpoledne se naplno rozeběhnou na sklonku léta. V záložce akce - program naleznete přesný přehled termínů a obsazení kapel, které se již nyní na Zámeckou moc a moc těší.

A je to tu zas, opět rušíme zábavu!!!

Vzhledem k aktuální situaci, povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorách a označení kolínského okresu oranžovou barvou semaforu, rušíme minimálně další chystanou zábavu, kde v neděli 20. 9. měl hrát Malý dechový orchestr Městské hudby Františka Kmocha. Mrzí nás to, ale nemůžeme naše návštěvníky vystavit takovému nebezpečí. Snad se brzy potkáme, ideálně již 4. října na oslavách Dne seniorů s Dobšickou Cidlinkou. (Kaš)

 

Posvícenská zábava - 30. srpna 2020

Snad nám aktuální epidemiologická situace dovolí obnovit naše pravidelná setkání s živou hudbou a tancem. Kolínské posvícení bude tou správnou dobou na obnovu pravidelných nedělních setkání. Živá hudba, tanec, zpěv, ale i společné setkávání. To vše u nás najdete. Přijďte se s námi pobavit!

Všem svým členům i příznivcům přejeme v této nelehké době hlavně hodně zdraví a těšíme se na další setkávání v lepších časech!

ze Zámecké 2020