Vzpomínka na Pavla Severu

Dne 7. prosince odešel do muzikantského nebe pan PAVEL SEVERA. Jeho životem byla kromě rodiny hudba. Prošel několika tanečními, dechovými i symfonickými orchestry kolínského regionu, byl pečlivým archivářem Kmochovy hudby i Kolínské filharmonie, jedním ze zakladatelů Klubu přátel Františka Kmocha. Především Františku Kmochovi se věnoval obdivuhodně, shromažďoval noty, texty a informace o tomto českém muzikantovi. Mnohé z nejen českých dechových orchestrů vděčí právě jemu za to, že mohou hrát Kmochovy skladby.

Dokud mu to zdraví dovolilo, byl aktivním členem MhFK i Kolínské filharmonie. Všichni jeho přátelé budou na něho z vděčností a úctou vzpomínat. (Zr)

 

DEN SENIORŮ oslavíme i na Zámecké

Letošní DEN SENIORŮ – 1. října – vyšel na neděli! Proto se Klub přátel Františka Kmocha (KPFK) rozhodl, že uspořádá pro „své“ seniory mimořádnou taneční zábavu na kolínské Zámecké. Za morální i finanční pomoci Města Kolína a pod záštitou jeho místostarosty PhDr. Tomáše Růžičky se v neděli 1. 10. uskuteční taneční odpoledne s oblíbenou SEBDRAŽANKOU. Díky vstřícnému kroku ředitele DDM pana Luoše Votroubka se vše uspořádá v obvyklém čase 14 – 18 hodin a za snížené jednotné vstupné 50,- Kč. Výbor KPFK srdečně zve kolínské i mimokolínské seniory na hezké společné odpoledne naplněné hudbou, písničkami, tancem a dobrou náladou. Rezervace míst na Zámecká byla zrušena, může přijít každý a sednout si tam, kde se mu bude líbit.

Po této mimořádné akci se KPFK vrátí opět ke čtrnáctidennímu cyklu, to znamená, že další Nedělní taneční odpoledne bude až 15. října za obvyklých podmínek. Těšit se můžete na hudební skupinu COMBO Vladimíra Hollase. Výbor KPFK chystá na letošní druhé pololetí  2017 ještě další mimořádné akce  koncem roku. Sledujte plakátky a místní tisk nebo přijďte na Zámeckou na některé taneční odpoledne, tam dostanete informační letáčky, případně bližší informace od pořadatelů. (Zr)

 

Kolínské posvícení

Chtěli jsme tradiční zábavu na Kolínské posvícení, ale vyšší moc zasáhla. V DDM celé léto probíhají opravy a úpravy (WC a jeviště) a jejich předání je naplánováno až na poslední srpnový den. Sál Zámecká tedy o posvícení zůstane bohužel uzavřen. O to více se budeme na všechny těšit na první zářijové zábavě, která se uskuteční 10. září.

Kdo chce kolínské posvícení s hudbou, může přijít na náměstí, kde pokračuje další díl Kolínského kulturního léta. Na posvícení je dechovka a cimbálovka

Než začali tančit, otevřeli Na Zámecké výstavu plakátů

O hodinu dřív a netradičně začalo v neděli poslední taneční odpoledne před prázdninovou přestávkou členů a příznivců Klubu přátel Františka Kmocha v sále Na Zámecké. Než se totiž návštěvníci dali do tance, otevřela jednatelka klubu Hana Zrůstová výstavu plakátů na klubové akce v předsálí Domu dětí a mládeže. Jejich autorkou je ekonomka KPFK Ing. Dana Kašparová, fotografie na plakátech i samostatně umístěné v rámech jsou dílem Zdeňka Hejduka, ředitele MSD. „Vzpomínám si, jak nám před osmadvaceti lety Dana ještě coby svobodná dívka pod jménem Balašová napsala, že je praštěná dechovkou a chce se stát členkou klubu,“ přidala Hana Zrůstová veselou historku o ženě, která v posledních letech dala tanečním odpoledním jednotící grafickou podobu. Výstava bude otevřena až do skončení festivalu Kmochův Kolín, kdy je v sobotu 10.6. od 17.30 hodin na Zámecké „Tancovačka s DO Leškovanka“ Součástí vernisáže byla i ukázka klubových kronik za celou dobu jeho existence, mnozí se v kronikách našli ještě „zamlada“. Pak už se rozeběhla tradiční zábava, tentokrát s populární kapelou Sendražanka. A protože se jednalo o poslední zábavu v tomto pololetí, v kole se ocitli všichni slavící narozeniny nejen koncem května ale i v červnu. A jako překvapení pak přítomní uspořádali jako poděkování za práci pro KPFK taneční sólo s předáním dárků i tajemnici Haně Zrůstové. (hej)

Pomlázka se třepetala i v rukou tancujících seniorů

Velikonoční pondělí za tradiční neděli tentokrát vyměnili pořadatelé tanečních setkání členů a příznivců Klubu přátel Františka Kmocha v sále kolínském Zámecké. A několik přítomných pánů to využilo k vyšlehání dam pomlázkou, přestože taneční zábava začíná až o čtrnácté hodině, kdy by se podle některých  velikonočních pravidel měli od žen dočkat spíše spršky ledové vody. Přesto si vykoledovali nějakou tu pochutinu či skleničku něčeho ostřejšího, ani tentokrát nechybělo tradiční taneční sólo pro několik oslavenců. Nejenom jim, ale úplně všem ve sváteční odpoledne vyhrávala kapela Suchdolanka pod vedením Josefa Košaty. (hej)

Na Zámecké slavili Mezinárodní den žen

Tentokrát květiny hrály hlavní roli při tradičním nedělním tanečním setkání členů a příznivců Klubu přátel Františka Kmocha, aby tím připomněly nastávající Mezinárodní den žen. „Mívali jsme karneval, ale postupem času masek ubývalo, tak jsme zkusili vsadit na květiny,“ vysvětlila tajemnice klubu, moderátorka a zpěvačka Hana Zrůstová. Karafiáty z Květinové síně ORCHIDEA tak zdobily stoly ve vázách, klopy sak mužů i žen a většina dam dorazila v květinových blůzkách či šatech. Všem dohromady vyhrávala zde velice oblíbená kapela Sendražanka (i muzikanty zdobily květiny), která tradičně bavila hity popovými i dechovými, ale třeba i čardášem. Hrálo se také oslavencům, v kole gratulantů se ocitlo několik Mirků a dvě návštěvnice, slavící narozeniny. (hej)

Přátelé Františka Kmocha bilancovali na schůzi, na tanec ale také došlo

Již do dvacátého osmého roku své existence vstoupil letos kolínský Klub přátel Františka Kmocha, za tím loňským se více jak stovka členů ohlédla první únorovou neděli na výroční schůzi. Odkaz slavného skladatele a dirigenta, který dal klubu jméno, vyzdvihla v úvodu setkání předsedkyně Ludmila Bílá, stav financí nastínila hospodářka Dana Kašparová. „Bez dotací, především těch od městského úřadu, bychom se neobešli. Díky nim nám z loňské činnosti zbylo něco málo přes osmatřicet tisíc korun, zaplatíme za ně autobus, kterým bychom zájemce rádi dovezli na některou hudební přehlídku,“ nastínila Kašparová. Do následné diskuze se zapojilo několik přítomných hostů – Václav Hlaváček přiblížil časopis Naše muzika, vysílání dechové hudby v rozhlase i chystané festivaly, místostarosta města Tomáš Růžička přislíbil letní rekonstrukci kanalizace i záchodů v sále Zámecké, kde se akce klubu odehrávají, vedoucí odboru kultury, školství a sportu městského úřadu Petr Kesner pozval všechny přítomné na festival Kmochův Kolín i s výčtem účinkujících a novinkou vstupného zdarma pro všechny, přítomné pozdravila i senátorka Emílie Třísková. Kromě diskutujících dorazilo i několik čestných členů klubu jako dirigenti Josef Maršík a Josef Vanc, muzikanti Emil a Alena Kubišovi či Jiří Fišer. Nechyběl ani tanec malých mažoretek Srdíčko, které jsou také kolektivním členem klubu. Po krátké přestávce se na pódium posadili muzikanti z Malého dechového orchestru Městské hudby Františka Kmocha, aby okamžitě roztančili sál. A došlo i na tradiční sólo pro oslavence, kterých se v něm tentokrát ocitlo hned několik slavících životní jubilea i jmeniny. (hej)

Co přinesl rok 2016?

16 tanečních zábav, kde se střídaly kapely malé i velké. K tomu jeden nádherný a pouze náš Odpolední ples. Zazněla spousta krásných písniček, oslavili jsme společně plno výročí a svátků v naší velké "rodině". Rok 2016 přinesl mnoho nových zážitků, společných oslav významných jubileí našich členů a přátel. Jsme rádi, že se návštěvníci k nám vrací a to především za dobrou zábavou! Všem těm, kteří nám zůstali věrni i všem vám přejeme hodně zdraví a pohody i v roce následujícím. A pokud si najdete čas a přijdete mezi nás, budeme jen rádi.

Výbor KPFK

 

 

 

 

 

Co přinesl rok 2015?

20 tanečních zábav, kde se střídaly kapely malé i velké. K tomu jeden nádherný a pouze náš Odpolední ples. Zazněla spousta krásných písniček, oslavili jsme společně plno výročí a svátků v naší velké "rodině". Rok 2015 přinesl i některé nepříjemné chvíle jako např. úmrtí některých našich dlouholetých členů a stálých návštěvníků Zámecké. Ale přes to všechno se k nám vrací mnoho našich členů i příznivců a to především za dobrou zábavou! Všem těm, kteří nám zůstali věrni i všem vám přejeme hodně zdraví a pohody i v roce následujícím. A pokud si najdete čas a přijdete mezi nás, budeme jen rádi.

Výbor KPFK