Tancovačka na Zámecké i při Kmochově Kolíně

Nedělní taneční odpoledne v režii Klubu přátel Františka Kmocha (KPFK) pro tuto polovinu roku sice už skončila, ale to neznamená ukončení činnosti spolku. V galerii DDM na Zámecké instaloval výbor klubu výstavku historických fotografií k 30. výročí založení, kterou si mohou prohlédnout i návštěvníci festivalu. Pořadatelé KK opět letos zařadili do programu TANCOVAČKU NA ZÁMECKÉ. Od 17.30 do 19.30 hodin v sobotu 8. června bude pro členy a příznivce KPFK i pro ostatní milovníky dechové hudby vyhrávat GOLČOVANKA Tomáše Kotěry. Samozřejmě vstup je zdarma, jako na celý festival. O 14 dní později, v neděli 23. 6. pojedou členové klubu na zájezd do Vysokého Veselí, kde se koná koncert na počest Karla Vacka. Pak nastane prázdninová pauza, všichni se ale už mohou těšit na Nedělní taneční odpoledne 8. září, kdy bude zahájen cyklus zábav na Zámecké v druhé polovině roku. A protože opět produkcí zahajuje hudební skupina DOMINO, jistě bude sál zaplněn.

Výbor KPFK děkuje za přízeň všem, kteří spolek Františka Kmocha podporují, přeje jim i členům a příznivcům klubu hezké léto a těší se na další setkávání při muzice.  (Zr)

Poslední letošní taneční zábava na Zámecké se uskuteční 30. prosince.

Přijďte s námi oslavit konec toho letošního a příchod nového roku - roku 2019. K tanci a poslechu Vám zahraje známý PepinoBand Josefa Matury.

2. prosince 1927 = Josef Maršík 

2. prosince 1931 = Miroslav Císař 

1 den = 2 výborní muzikanti

Škoda, že ten mladší již odešel do muzikantského nebe. Čest jeho památce a hodně zdraví a elánu panu Maršíkovi!

Vzpomínka na Josefa Košatu

Druhý srpnový pátek patnáct minut po třinácté hodině se v kolínské obřadní síni naposledy rozloučili nejbližší příbuzní a široká muzikantská rodina s kapelníkem malého dechového orchestru Suchdolanka Josefem Košatou, který zemřel po delší nemoci ve věku šedesát sedm let.

Dokud mu to zdraví dovolilo, byl aktivním členem Suchdolanky i Kolínské filharmonie. Suchdolanka je jedním z kolektivních členů našeho spolku a proto se i členové KPFK připojují k rodině a muzikantům, kteří budou na Pepíčka z vděčností a úctou vzpomínat.

vzpomínkové video

článek

Co přinesl rok 2017?

19 tanečních zábav, kde se střídaly kapely malé i velké. K tomu jeden nádherný a pouze náš Odpolední ples. Zazněla spousta krásných písniček, oslavili jsme společně plno výročí a svátků v naší velké "rodině". Rok 2017 přinesl mnoho nových zážitků, společných oslav významných jubileí našich členů a přátel. Jsme rádi, že se návštěvníci k nám vrací a to především za dobrou zábavou! Všem těm, kteří nám zůstali věrni i všem vám přejeme hodně zdraví a pohody i v roce následujícím. A pokud si najdete čas a přijdete mezi nás, budeme jen rádi.

Výbor KPFK

Vzpomínka na Pavla Severu

Dne 7. prosince odešel do muzikantského nebe pan PAVEL SEVERA. Jeho životem byla kromě rodiny hudba. Prošel několika tanečními, dechovými i symfonickými orchestry kolínského regionu, byl pečlivým archivářem Kmochovy hudby i Kolínské filharmonie, jedním ze zakladatelů Klubu přátel Františka Kmocha. Především Františku Kmochovi se věnoval obdivuhodně, shromažďoval noty, texty a informace o tomto českém muzikantovi. Mnohé z nejen českých dechových orchestrů vděčí právě jemu za to, že mohou hrát Kmochovy skladby.

Dokud mu to zdraví dovolilo, byl aktivním členem MhFK i Kolínské filharmonie. Všichni jeho přátelé budou na něho z vděčností a úctou vzpomínat. (Zr)

 

DEN SENIORŮ oslavíme i na Zámecké

Letošní DEN SENIORŮ – 1. října – vyšel na neděli! Proto se Klub přátel Františka Kmocha (KPFK) rozhodl, že uspořádá pro „své“ seniory mimořádnou taneční zábavu na kolínské Zámecké. Za morální i finanční pomoci Města Kolína a pod záštitou jeho místostarosty PhDr. Tomáše Růžičky se v neděli 1. 10. uskuteční taneční odpoledne s oblíbenou SEBDRAŽANKOU. Díky vstřícnému kroku ředitele DDM pana Luoše Votroubka se vše uspořádá v obvyklém čase 14 – 18 hodin a za snížené jednotné vstupné 50,- Kč. Výbor KPFK srdečně zve kolínské i mimokolínské seniory na hezké společné odpoledne naplněné hudbou, písničkami, tancem a dobrou náladou. Rezervace míst na Zámecká byla zrušena, může přijít každý a sednout si tam, kde se mu bude líbit.

Po této mimořádné akci se KPFK vrátí opět ke čtrnáctidennímu cyklu, to znamená, že další Nedělní taneční odpoledne bude až 15. října za obvyklých podmínek. Těšit se můžete na hudební skupinu COMBO Vladimíra Hollase. Výbor KPFK chystá na letošní druhé pololetí  2017 ještě další mimořádné akce  koncem roku. Sledujte plakátky a místní tisk nebo přijďte na Zámeckou na některé taneční odpoledne, tam dostanete informační letáčky, případně bližší informace od pořadatelů. (Zr)

 

Kolínské posvícení

Chtěli jsme tradiční zábavu na Kolínské posvícení, ale vyšší moc zasáhla. V DDM celé léto probíhají opravy a úpravy (WC a jeviště) a jejich předání je naplánováno až na poslední srpnový den. Sál Zámecká tedy o posvícení zůstane bohužel uzavřen. O to více se budeme na všechny těšit na první zářijové zábavě, která se uskuteční 10. září.

Kdo chce kolínské posvícení s hudbou, může přijít na náměstí, kde pokračuje další díl Kolínského kulturního léta. Na posvícení je dechovka a cimbálovka

Než začali tančit, otevřeli Na Zámecké výstavu plakátů

O hodinu dřív a netradičně začalo v neděli poslední taneční odpoledne před prázdninovou přestávkou členů a příznivců Klubu přátel Františka Kmocha v sále Na Zámecké. Než se totiž návštěvníci dali do tance, otevřela jednatelka klubu Hana Zrůstová výstavu plakátů na klubové akce v předsálí Domu dětí a mládeže. Jejich autorkou je ekonomka KPFK Ing. Dana Kašparová, fotografie na plakátech i samostatně umístěné v rámech jsou dílem Zdeňka Hejduka, ředitele MSD. „Vzpomínám si, jak nám před osmadvaceti lety Dana ještě coby svobodná dívka pod jménem Balašová napsala, že je praštěná dechovkou a chce se stát členkou klubu,“ přidala Hana Zrůstová veselou historku o ženě, která v posledních letech dala tanečním odpoledním jednotící grafickou podobu. Výstava bude otevřena až do skončení festivalu Kmochův Kolín, kdy je v sobotu 10.6. od 17.30 hodin na Zámecké „Tancovačka s DO Leškovanka“ Součástí vernisáže byla i ukázka klubových kronik za celou dobu jeho existence, mnozí se v kronikách našli ještě „zamlada“. Pak už se rozeběhla tradiční zábava, tentokrát s populární kapelou Sendražanka. A protože se jednalo o poslední zábavu v tomto pololetí, v kole se ocitli všichni slavící narozeniny nejen koncem května ale i v červnu. A jako překvapení pak přítomní uspořádali jako poděkování za práci pro KPFK taneční sólo s předáním dárků i tajemnici Haně Zrůstové. (hej)