Klub přátel Františka Kmocha

je spolek, který byl do Rejstříku spolků zapsán v roce 2018, ale navázal na Občanské sdružení vytvořené v roce 1990. Soustřeďuje příznivce dechové a lidové hudby, zaměřuje se na propagaci tvorby Františka Kmocha, úzce spolupracuje s Městskou hudbou Františka Kmocha a dalšími hudebními tělesy v Kolíně a okolí. 

Členství v Klubu přátel Františka Kmocha je individuelní, čestné i kolektivní. Čestnými členy se stávají osobnosti dechové a lidové hudby. Mezi ně patří a patřili Jindřich Praveček, Karel Vacek ml., Dr. Jan Kapusta, Stanislav Pěnčík, Jaroslav Dufek, Slávek Ostrezí, Josef Markovský, Josef Vejvoda, Miroslav Císař, Josef Maršík, Ivan Fišer, Miloslav Bulín či Václav Hlaváček. Kolektivními členy jsou: Evropská společnost Františka Kmocha se sídlem v Anglii, pohybová skupina Srdíčko, Městská hudba Františka Kmocha Kolín, Suchdolanka Josefa Košaty, Dechový orchestr města Hradec Králové, Hasičský dechový orchestr z Lysé nad Labem, ale i taneční orchestr AKORD. Přátelské vztahy udržuje náš klub s podobným spolkem, který nese název Klub přátel Koletovy hudby se sídlem ve Rtyni v Podkrkonoší. 

Klub je každoročně pořadatelem mnoha kulturních projektů v Kolíně. V kolínském sále na Zámecké, kde hrával sám František Kmoch se svou sokolskou, později městskou kapelou, pořádá pravidelná Nedělní taneční odpoledne s hudbou, klubový Odplední ples. Pro své členy organizuje klub zájezdy na hudební festivaly, spolupracuje s pořadateli Kmochova Kolína. Klub přátel Františka Kmocha se stará o místo posledního odpočinku Františka Kmocha, je spolupořadatelem koncertů Městské hudby Františka Kmocha, usiluje o zřízení pamětní síně v bývalém Kmochově domě, o znovuobnovení užší spolupráce s kolínským Sokolem, který kdysi v pravý čas podal pomocnou ruku Františku Kmochovi a zasloužil se tak o pozdější slávu jeho samotného, i orchestru, který v roce 1872 založil. Klub přátel Františka Kmocha se podílí na vydávání publikací o Františku Kmochovi a dechové hudbě, propaguje skladby Františka Kmocha a nabízí je dechovým orchestrům u nás i v cizině. 

Klub přátel Františka Kmocha řídí výbor, volený jednou za 4 roky na výroční schůzi spolku. Individuelní členský příspěvek je 150,- Kč ročně, příspěvek za kolektivní členství 300,- Kč ročně.