Klub přátel Františka Kmocha

je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1990. Soustřeďuje příznivce dechové a lidové hudby, zaměřuje se na propagaci tvorby Františka Kmocha, úzce spolupracuje s Městskou hudbou Františka Kmocha a dalšími hudebními tělesy v Kolíně a okolí. 

Členství v Klubu přátel Františka Kmocha je individuelní, čestné i kolektivní. Čestnými členy se stávají osobnosti dechové a lidové hudby. Mezi ně patří a patřili Jindřich Praveček, Karel Vacek ml., Dr. Jan Kapusta, Stanislav Pěnčík, Jaroslav Dufek, Slávek Ostrezí, Josef Markovský, Josef Vejvoda, Miroslav Císař, Josef Maršík, Ivan Fišer, Václav a Brigita Hlaváčkovi. Kolektivními členy jsou: Evropská společnost Františka Kmocha se sídlem v Anglii, pohybové skupiny Srdíčko a Daisy, Městská hudba Františka Kmocha Kolín, Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Františka Kmocha Kolín, Dechový orchestr ZUŠ Vimperk, Suchdolanka Josefa Košaty a nově i Dechový orchestr města Hradec Králové, Hasičský dechový orchestr z Lysé nad Labem, taneční orchestr AKORD a taneční skupina mažoretek D´Angelo ze Třech Dvorů. Přátelské vztahy udržuje náš klub s občanským sdružením, které nese název Klub přátel Koletovy hudby se sídlem ve Rtyni v Podkrkonoší. 

Klub je každoročně pořadatelem mnoha kulturních projektů v Kolíně. V kolínském sále na Zámecké, kde hrával sám František Kmoch se svou sokolskou, později městskou kapelou, pořádá pravidelná Nedělní taneční odpoledne s hudbou, klubový Odplední ples. Pro své členy organizuje klub zájezdy na hudební festivaly, spolupracuje s pořadateli Kmochova Kolína. Klub přátel Františka Kmocha se stará o místo posledního odpočinku Františka Kmocha, je spolupořadatelem koncertů Městské hudby Františka Kmocha, usiluje o zřízení pamětní síně v bývalém Kmochově domě, o znovuobnovení užší spolupráce s kolínským Sokolem, který kdysi v pravý čas podal pomocnou ruku Františku Kmochovi a zasloužil se tak o pozdější slávu jeho samotného, i orchestru, který v roce 1872 založil. Klub přátel Františka Kmocha se podílí na vydávání publikací o Františku Kmochovi a dechové hudbě, propaguje skladby Františka Kmocha a nabízí je dechovým orchestrům u nás i v cizině. 

Klub přátel Františka Kmocha řídí výbor, volený jednou za 4 roky na výroční schůzi občanského sdružení. Individuelní členský příspěvek je 150,- Kč ročně, příspěvek za kolektivní členství 300,- Kč ročně.