Chcete se stát členy Klubu přátel Františka Kmocha?

Pokud ANO, stačí vyplnit přihlášku a vyplněnou ji poslat  na email: kaspardana@centrum.cz, nebo poštou na:

Klub přátel Františka Kmocha
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín 1

Pak stačí při první návštěvě na naší Zámecké uhradit roční členský poplatek ve výši 150,- Kč. Pokud jste zdaleka, lze se domluvit i na bankovním převodu této částky (individuelní dohoda mailem nebo telefonicky).

ROK 2019

Poslední hudební setkání odstartovala vernisáž výstavy ke kulatinám klubu

Netradičně začalo poslední předprázdninové taneční setkání členů a příznivců Klubu přátel Františka Kmocha v neděli v sále kolínské Zámecké. Již třicet minut před obvyklým začátkem ve čtrnáct hodin přivítala přítomné ve foyeru Zámecké tajemnice klubu Hana Zrůstová a pozvala je do galerie Domu a dětí a mládeže na výstavu, mapující na historických fotografiích i plakátech třicet uplynulých let klubu. K tomu byly k nahlédnutí i stejné období zachycující spolkové kroniky. K tanci i poslechu pak vyhrávala kapela Akord pod taktovkou Josefa Vance. I tentokrát došlo na tradiční sóla pro oslavence. Ta se konala dvě, jedno pro ty, kteří slavili narozeniny, další pak pro všechny přítomné Jany a Vladimíry. Zámecká dechovkou ožije ještě v sobotu 8. června, to ale v rámci Kmochova Kolína a v režii jeho organizátorů, tradiční program s nedělními tancovačkami pak začne zase až po letních prázdninách. (hej)

Kulaté narozeniny uprostřed členů klubu oslavila i jeho předsedkyně

Ani na nedělním květnovém tanečním setkání členů a příznivců Klubu přátel Františka Kmocha v neděli v sále Na Zámecké nechybělo tradiční taneční sólo pro oslavence v podání vyhrávající malé dechové kapely Hradečanka. Tentokrát ale došlo ještě na jednu mimořádnou oslavu. Tajemnice klubu Hana Zrůstová pozvala na pódium jeho předsedkyni Ludmilu Bílou, která se v uplynulých dnech dožila kulatých osmdesátin. Hana Zrůstová společně s Danou Kašparovou předaly za celý klub gratulaci a dárky, přidali se i zpěvačka Hradečanky Hana Seifertová a kapelník, dirigent a zpěvák Václav Jandl, s květinou přispěchal i Borek Kašpar. „Moc vám všem děkuji, za sebe bych si přála, abychom se setkávali nejen tady při tanci, ale i při jiných hudebních příležitostech, tou první bude už nastávající festival Kmochův Kolín,“ vyznala se a zároveň pozvala předsedkyně Bílá. Hradečanka bavila nejen klasickou dechovou hudbou, ale i populárními dobovými šlágry zabalenými do swingového hávu. Pololetní klubovou sezonu ukončí za dva týdny, 26. května, zábava s tanečním orchestrem AKORD  Josefa Vance. (hej)

30 let Klubu přátel Františka Kmocha

Není to úplně přesné, protože několik let se spolek, nesoucí Kmochovo jméno, nazýval  Klubem přátel Kmochovy hudby. Protože členům šlo nejen o orchestr ale především o zachování památky českého muzikanta, hudebního skladatele a kapelníka Františka Kmocha, došlo v roce 1998 k přejmenování. Nicméně když se pár nadšenců a příznivců dechové hudby v roce 1989 rozhodlo založit občanské sdružení, které by tento hudební směr podporovalo, nikdo nečekal, že se jednou jeho existence bude počítat na desítky let. 

Impuls dal Pavel Severa, archivář Městské huby Františka Kmocha, oslovil pár přátel a do programu festivalu Kmochův Kolín 1989 bylo umístěna výzva k přihlášení. Nezůstala bez odezvy, během festivalu se začali přihlašovat návštěvníci KK z domova i z ciziny.  Klub přátel Kmochovy hudby měl během několika dní kolem 50 členů. Sešli se na Zámecké na ustavujícím zasedání, byl zvolen výbor, vyhotoven seznam a nastíněn plán činnosti: propagace dechové hudby, organizační pomoc MhFK, pořádání akcí s dechovou hudbou. Prvním předsedou se stal Václav Kubíček, sympatizant Kmochovy hudby. Už v prvním výboru byly Ludmila Bílá a Hana Zrůstová, které jsou tam dosud. KPKH se prezentoval v místních i celostátních médiích, začaly se o něj zajímat i hudební osobnosti, některé se postupně staly jeho členy: Jindřich Praveček, Jaroslav Dufek, Karel Vacek ml., Dr. Jan Kapusta, Josef Vejvoda, Rudolf Rydval, Slávek Ostrezí, Josef Markovský, Stanislav Pěnčík, samozřejmě kapelníci Kmochovy hudby: Josef Maršík, Miroslav Císař, Ivan Fišer, Petr Stříška, nyní Miloslav Bulín. Přidali se členové Sokola, mnozí známí hudebníci a zpěváci – Václav Hlaváček, Jiří Škvára, Josef Pospíšil a další. Členská základna se rozrůstala do počtu kolem dvou stovek, a za ta léta trvání se v podstatě nemění. Hned v začátcích činnosti se na klub napojila Společnost Františka Kmocha se sídlem v Anglii, jejímiž členy byli a jsou příznivci dechové hudby z celého světa. Několikrát navštívili někteří z nich v čele s Angličany Johnem a Iris Bladonovými Kolín a setkali se s členy klubu. Partnerským spolkem je Klub přátel Koletovy hudby ze Rtyně v Podkrkonoší. Mnohé známé dechové kapely se staly kolektivními členy klubu, i taneční skupiny mažoretek. Spojení má klub i na potomky Františka Kmocha. 

Dnes je Klub přátel Františka Kmocha zapsaným spolkem a nedílnou součástí kulturního života města Kolína, a má podporu jeho představitelů. Hlavní činností jsou Nedělní taneční odpoledne na Zámecké, kde se v hudební produkci střídají malé dechové orchestry a hudební skupiny nejen z kolínského regionu. Pro členy pořádá KPFK zájezdy na hudební festivaly, výstavy, pomáhá při pořádání Kmocha Kolína. Podílí se i na vydavatelské činnosti vztahující se k Františku Kmochovi, je majitelem fotoarchivu z Kmochových Kolínů z pozůstalosti kolínského fotografa Jaroslava Kronuse, v doplňování fotoarchivu pokračuje Zdeněk Hejduk, ředitel MSD Kolín.  Klub má ve spolupráci s MhFK k dispozici notový archiv skladeb Františka Kmocha a na požádání rozesílá noty dechovým orchestrům.

Za 30 let se toho událo opravdu hodně. Vše je zaznamenáno v klubových kronikách a mnohé i ze na webových stránkách či facebooku.  (Zr)

Členové Klubu přátel Františka Kmocha vstupují do třetího desetiletí

Tradiční výroční schůzí, která se konala už od třinácté hodiny druhou únorovou neděli v sále Na Zámecké, vstoupili členové kolínského Klubu přátel Františka Kmocha do dalšího roku své činnosti, celkově už třicátého. „V březnu před třiceti lety jsme založili občanské sdružení, které se vloni transformovalo na zapsaný spolek, což bylo administrativně hodně složité a za jeho zdárné dokončení patří dík manželům Jitce a Petrovi Křičkovým,“ uvedla v úvodním slově Hana Zrůstová, která po celé ony tři roky pracuje coby tajemnice klubu. Ta měla také hlavní slovo na výroční schůzi a přivítala i hosty, kapelníky, dirigenty i zástupce orchestrů Petra Maršíka, Jiřího i Ivana Fišerovi, Miloslava Bulína, Jitku Křičkovou, Hanu Jarošovou, Josefa Vance, Václava Jandla, ale i vedoucího odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Petra Kesnera, vydavatele časopisu Naše dechovka a kapelníka Krajanky Václava Hlaváčka či ředitelku Domu dětí a mládeže Petru Pokornou. Všichni hosté obdrželi kalendář s fotografiemi z činnosti klubu. V následné diskuzi Václav Hlaváček vysvětlil okolnosti vydávání časopisu Naše dechovka i dechovkového kalendáře a pochvaloval si jak počet předplatitelů, tak neobvyklý zájem kapel o to, objevit se v kalendáři. Michal Matyáš tradičně vzpomněl na členy, přátelé a muzikanty, kteří už tu s námi nemohou být, Ladislav Špitálský naopak s humorem na chvíli, kdy jej člení klubu pochovali. „O kom se říká, že zemřel, prý bude žít dlouho,“ prorokovala se smíchem Hana Zrůstová. Petr Kesner pak všechny pozval na letošní ročník Kmochova Kolína a Václav Tříska přišel s kyticí a navíc věnoval klubu finanční sponzorský dar. Po zprávě o hospodaření přítomní schválili nové vedení klubu i výroční zprávu. Mažoretky Srdíčko pak zahájily zábavnou část odpoledne, a to za živého doprovodu Malého dechového orchestru Městské hudby Františka Kmocha, který poté vyhrával všem přítomným k tanci.  (hej)

Píše se o nás i v Kolínském zpravodaji

Novou sezónu zahájila kapela Domino

Tentokrát tříčlenná kapela Domino bavila poprvé v letošním roce zhruba stovku návštěvníků tradičních nedělních tanečních setkání členů a příznivců Klubu přátel Františka Kmocha v sále Na Zámecké v Kolíně. Oblíbená skupina si publikum získala nejen polkami a valčíky, ale rozdováděla je i písničkami z tuzemského popu či rocku, takže došlo třeba i na Olympic nebo Boney M. Ani v prvním setkání roku nechybělo taneční sólo pro oslavence, v kole se tak ocitli dva pánové slavící narozeniny. Další setkání se uskuteční poslední lednovou neděli, kdy zahraje kapela Starostova 12. (hej)

 

ROK 2018

Přátele Kmocha bavil velký orchestr i samotný varhaník

Pestrý hudební program čekal na členy a příznivce Klubu přátel Františka Kmocha o Svatomartinské neděli v jejich domovském sále kolínské Zámecké. Tentokrát jim k tanci vyhrával Malý dechový orchestr Městské hudby Františka Kmocha se zpěváky Věrou Polnickou a Oldřichem Košťálem, oba si také zazpívali s Borkem Kašparem, který hudebně vyplňoval přestávky velké kapely. Za playbackového doprovodu bubeníka Leoše Severy hrál na klávesy a zpíval legendární šlágry, kromě jiných třeba ty z časů Osvobozeného divadla. Na nesmrtelné Děti z Piera z repertoáru Milana Chladila a Yvetty Simonové zpívané celým sálem se také tradičně ocitlo v kole i několik oslavenců, kteří si tak vychutnali své taneční slavnostní sólo. (hej)
 

Kmochova hudba hrála v Praze v kostele

Kostel sv. Šimona Judy v Dušní ulici v Praze, sídlo FOK, sobota 20. října 2018, 18.00  hodin - Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československa. Účinkující: Městská hudba Františka Kmocha z Kolína se svými sólisty, Učitelský smíšený pěvecký sbor TYL z Kutné Hory a Pěvecký sbor Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické z Čáslavi. Tři středočeská města vyslala své reprezentanty, aby předvedli co umějí, v hlavním městě republiky. Program byl přizpůsoben prostředí kostela a účinkující i návštěvníci prožili opravdu krásný večer. Mezi hosty byl i hudební skladatel Vadim Petrov, jehož Nocturno in G zařadil umělecký vedoucí MhFK Miloslav Bulín do programu. Dirigent orchestru téměř všechny uvedené skladby skvěle zaranžoval a právem mu náleželo poděkování a potlesk přítomných, kteří si vytleskali vestoje dva přídavky. Vrcholem koncertu se stala šestivětá mše MISSA BREVIS, jejímž autorem je Jiří Pavlica. Byla radost slyšet nádhernou duchovní hudbu a text zpívaný v českém jazyce pěveckými sbory a sólisty Johankou Jeřábkovou a Zdeňkem Lickem. Pohlazením po duši bylo citlivé provedení skladeb, spadajících spíše do oblasti vážné hudby, dechovým orchestrem a sólisty – flétnistkou Janou Havlíkovou, klavíristou Václavem Mlčochem a varhaníkem Milanem Slabým. Všichni účinkující skvěle reprezentovali svá města – Kolín, Kutnou Horu, Čáslav i Středočeský kraj, který byl pořadatelem koncertu. Škoda jen, že představitelé Kraje ani uvedených měst si neudělali čas, aby mohli osobně ten úspěch zažít. To byl ale jediný stín večera a nemohl rozhodně narušit celkový dojem a radost účinkujících a návštěvníků za zdařilého koncertu. (Zr)

Kolínským sálem Na Zámecké zase zněla hymna Zámecká

Naposledy před prázdninami se první červnovou neděli sešli členové a příznivci Klubu přátel Františka Kmocha v sále kolínského sálu Na Zámecké, kde jim především k tanci vyhrával taneční orchestr Akord řízený Josefem Vancem. Tne se prezentoval nejen svýmhudebním nástorjem – saxofonem, ale i jako zpěvák. Partnerkou mu u mikrofonu byla Týna Pokorná.Vzhledem k následující delší pauze bylo tentokrát hodně zaplněné místo pro tanečníky slavící v kruhu svých přátel tanečním sólem své narozeniny. Ne zábavu dorazil i muzikant Miroslav Kysilka, autor písně k neoficiální hymně Zámecká, zazpíval si ji společně s autorkou textu, zpěvačkou a jednatelkou klubu Hanou Zrůstovou. Zámecká se zaplní i v sobotu 9. června, kdy zde v rámci programu festivalu Kmochův Kolín zahraje kapela Dynybyly Band Jeseník, ovšem jen od půl šesté do půl osmé, tedy v podvečerních hodinách. Tradiční klubová zábava se uskuteční až po prázdninách, 2. září, kdy v premiéře na Zámecké vystoupí kapela Domino. (hej)

Klub přátel Františka Kmocha navštívila pravnučka slavného skladatele

Na pravidelné nedělní taneční setkání členů a příznivců Klubu přátel Františka Kmocha zavítala vzácná návštěva, dorazila mezi ně Jiřina Kašková, pravnučka samotného skladatele Františka Kmocha. „Zdržela se bohužel jen asi deset minut, přijela v doprovodu dcery a syna. Je jí pětaosmdesát let a k těmto kulatým narozeninám si přála navštívit Kolín, takže kromě jiných míst navštívila i naši Zámeckou. Vybavili jsme ji vším, co tu o Františku Kmochovi máme a přidali ještě čerstvé Festivalové noviny k letošnímu Kmochovu Kolínu,“ vylíčila tajemnice klubu Hana Zrůstová. Jinak byl program tradiční – vyhrával dechový orchestr Hradečanka s dirigujícím zpěvákem Václavem Jandlem a zpívala Bohunka Bisová. A ani tentokrát nechybělo taneční sólo pro všechny oslavence. (hej)

Pardubická šestka vyhrávala nejen Jirkům a Jardům

I přes krásné letní počasí se předposlední dubnovou neděli slušně zaplnil kolínský sál Na Zámecké, kde tentokrát členům a příznivcům Klubu přátel Františka Kmocha vyhrávala kapela Pardubická šestka. Jak je u ní zvykem, zpěvačka Lenka Čejková a její pěvecký partner a kapelník Ladislav Šauer často s mikrofonem vyrazili na parket přímo mezi tanečníky. Ani tentokrát nechybělo tradiční taneční sólo a došlo hned na dvě. V tom prvním jeden z pravidelných účastníků oslavil sedmdesátiny, v tom druhém se v kruhu přátel ocitli všichni Jirkové a Jaroslavové. Do letních prázdnin se přátelé Kmocha na svém tanečním setkání sejdou už jen třikrát. (hej)

Festival Kmochův Kolín je připravený, zvaly na něj dva orchestry

Již na padesátý pátý ročník hudebního festivalu Kmochův Kolín, který se odehraje letos v červnu, zvaly v úterní podvečer ve velkém sále Městského společenského domu v Kolíně již tradičně dva orchestry – Dechový orchestr Základní umělecké školy Kolín a Městská hudba Františka Kmocha Kolín. Koncert zahájili mládežníci Kmochovou skladbou Jara mládí, stejný skladatel celý zhruba devadesátiminutový hudební blok ukončil, když oba spojené orchestry zahrály jeho Můj koníček a neoficiální městskou hymnu Kolíne, Kolíne. Mezi tím zazněly skladby klasické dechovky, ale i rockové, filmové, muzikálové či dokonce funky melodie. Za taktovkou se střídali Lukáš Bořek, který si i jednu skladbu zazpíval a Jiří Vojtěch z umělecké školy a Miloslav Bulín z městské hudby. Coby sólisté se pak představili klavírista Václav Mlčoch, zpěváci Johana Jeřábková a Ondřej Benek, trumpetistka Monika Špinková a desetiletí Tomáš a Petr Literovi, kteří zahráli na flétny. Nechyběly ani pěvecké sbory Boni Bambiny Základní umělecké školy Kolín a Pěvecký sbor 4. základní školy Lipanská Kolín a samozřejmě mažoretky z kolínského Srdíčka a Kolíňáčku a tanečnice ze Základní umělecké školy v Přelouči. Celým podvečerem provázel místostarosta města Michael Kašpar a za nemocného vedoucího odboru školství, kultury a sportu Petra Kesnera na poslední chvíli zaskočila moderátorka, zpěvačka a tajemnice Klubu přátel Františka Kmocha Hana Zrůstová. Diváci všech věkových kategorií včetně příbuzných vystupujících, kteří zaplnili všechny připravené židle i balkón, si vytleskali ještě hudební přídavek v podobě skladby Česká muzika, samozřejmě opět od Františka Kmocha. (hej)

V dámské volence tanečního odpoledne se ocitl i zpěvák Jiří Škvára

Hostem kapely Studio Kolín se na dalším setkání členů a příznivců Klubu přátel Františka Kmocha první březnovou neděli v sále Na Zámecké stal Jiří Škvára, populární zpěvák a člen mimo jiné i orchestru Krajanka, který  zazpíval několik písniček. A vzhledem k tomu, že se blížil Mezinárodní den žen, vyhlásili organizátoři to odpoledne dámskou volenku, takže se v kole nakonec ocitl i sám Jiří Škvára. V závěru odpoledne si zazpíval nejen s dvorní zpěvačkou Studia Kolín Evou Náhlovskou, ale přidala se i její setra, zpěvačka, moderátorka a tajemnice klubu Hana Zrůstová, Vanda Švolbová a bývalý bubeník kapely Sendražanka Petr Reeh, který se svojí manželkou dorazil až z Brna. A ani tentokrát nechybělo taneční sólo pro oslavence, v němž se ocitli nejen ti, mající narozeniny, ale i všichni Mirkové a Mirky. (hej)

Přátelé Kmocha bilancovali osmadvacátý rok své existence, ani tanec nechyběl

Na členské schůzi se sešli třetí únorovou neděli v sále Na Zámecké členové kolínského Klubu přátel Františka Kmocha. Hlavním bodem sešlosti bylo jednak ohlédnutí se za uplynulým rokem a potom také dle zákona přeměna z dosavadního občanského sdružení na zapsaný spolek. „Počet našich členů klesl pod dvě stovky, doufáme, že je zase doplníme, ta dvoustovka je pro nás takovým mezníkem,“ shrnula Hana Zrůstová, tajemnice klubu, která omluvila neúčast nemocné předsedkyně Ludmily Bílé. Hlavní náplní činnosti klubu je vedle propagace slavného dirigenta v jeho názvu především pořádání nedělních tanečních odpoledních zábav, kterých vloni uskutečnili dvacet, k tomu ještě mimořádný odpolední ples, několik zájezdů za muzikou a výstavu plakátů a fotografií z pořádaných akcí. Všichni přítomní dostali kromě drobného občerstvení tradiční Ročenku, hosté jako dirigenti Josef Maršík, Miloslav Bulín nebo Josef Vanc, Jiří Fišer a další pak ještě kalendář a CD. Do diskuze se tradičně zapojil Michal Matyáš, který vzpomenul na loňské zemřelé včetně otce myšlenky založení klubu Pavla Severy, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Petr Kesner přislíbil opět městskou finanční dotaci klubu a přítomným nastínil program letošního Kmochova Kolína, který bude opět pro diváky zdarma. Muzikolog Josef Šebesta je pak pozval na květnový koncert Hudby hradní stráže a Policie České republiky do pražské Valdštejnské zahrady, kde zazní pět skladeb Františka Kmocha v původní instrumentaci. Pár slov pronesl i Jiří Holub, který přijel na setkání až ze Švýcarska a později si s Malým dechovým orchestrem Městské hudby Františka Kmocha i zazpíval jeden ze sokolských pochodů Františka Kmocha. Stejně jako Hana Zrůstová s Miroslavem Kysilkou, kteří zapěli místní hymnu Zámecká. Usnesení bylo schváleno jednomyslně, ani tentokrát nechybělo taneční sólo pro oslavence mající v dnech mezi setkáními na Zámecké narozeniny. (hej)

ROK 2017

 

Se Starostovou dvanáctkou slavil jubileum dlouholetý pořadatel

Pětasedmdesáté narozeniny slavil tentokrát v kruhu svých přátel a spolutanečníků Vladimír Ditrych, dlouholetý pořadatel tanečních zábav Klubu přátel Františka Kmocha, poslední říjnovou neděli v sále Na Zámecké. Jak je zde tradicí, ocitl se v tanečním kole společně s dalším oslavencem Františkem Marešem a jejich tanečními partnerkami. Nejen k těmto narozeninovým tanečním sólům vyhrávala dechová kapela Starostova 12 se svými zpěváky Věrou Chmelařovou a Josefem Homolou, ale několik skladeb si s kapelou zazpívala i tajemnice klubu a moderátorka Hana Zrůstová se zpěvákem Ladislavem Papežem. Další zábava se koná už za týden, v rámci Dne seniorů zahraje první říjnový den populární Sendražanka. (hej)

Kmochova hudba měla úspěšný koncert v Senátu ČR

Pod záštitou paní senátorky Emílie Třískové se 21. září uskutečnil slavnostní koncert Městské hudby Františka Kmocha ve Valdštejnské zahradě v Senátu ČR. Náš kolínský orchestr hraje v rámci koncertního senátního léta v Praze už poněkolikáté. Letos byla paní senátorkou pozvána zdarma k účasti i veřejnost z kolínského regionu. A nejen to! Téměř plný autobus převážně členů Klubu přátel Františka Kmocha si mohl za osobní účasti paní senátorky a příjemné průvodkyně prohlédnout Valdštejnský palác včetně sálu, kde se scházejí k jednání senátoři, v hledišti Valdštejnské zahrady měli účastníci zájezdu vyhrazená místa v předních řadách, dostali dárky a občerstvení na cestu zpět. Prostě byli v ten den VIP! A hlavně mohli spolu se zaplněným hledištěm živě sledovat nádherný koncert MhFK a poslouchat skladby, které zaranžoval pro svůj orchestr umělecký vedoucí Miloslav Bulín. Nechyběla sólová vystoupení flétnistky Jany Havlíkové, trumpetistky Moniky Špinkové, na xylofon zahrál Martin Kašpar, zazpívali Johanka Jeřábková a Jan Maria Hájek, zatančily mažoretky TS Berušky z Říčan. V náročném programu nechyběl samozřejmě František Kmoch a tentokrát ani bývalý kapelník Kmochovy hudby Josef Maršík, jehož polku „Holka jako malina“ zazpívali jmenovaní mladí vokální sólisté MhFK. Orchestr tak vzdal hold Josefu Maršíkovi, který koncem roku oslaví neuvěřitelné 90.narozeniny. Byl to krásný den pro všechny zúčastněné, kteří nešetřili chválou a poděkováním paní senátorce i orchestru, který letos slaví 145. výročí svého založení českým muzikantem Františkem Kmochem.  Hana Zrůstová

Naposledy se bude hrát, zpívat a tančit na Zámecké

V neděli 28. května ukončí Klub přátel Františka Kmocha (KPFK) první polovinu taneční sezóny na Zámecké ve své režii. A to ve velkém stylu! Nejen, že hrát a zpívat bude nejoblíbenější kapela návštěvníků tanečních odpolední SENDRAŽANKA, ale už ve 13 hodin, tedy hodinu před zábavou, bude zahájena výstavka plakátů na akce klubu z autorské dílny Ing. Dany Kašparové doplněná fotografiemi Zdeňka Hejduka v předsálí a přízemní chodbě Domu dětí a mládeže, který na Zámecké sídlí. Výstavka bude otevřena nejen v době zábavy 28. května ale pro veřejnost i tehdy, kdy jsou na Zámecké akce DDM. A také o Kmochově Kolíně, kdy v sobotu 10. června je pořadateli v programu zařazena „TANCOVAČKA NA ZÁMECKÉ“ s dechovým orchestrem LEŠKOVANKA, který dosud v Kolíně nehrál. Zábava bude sice jen dvouhodinová (17.30 a 19.30) ale pestrý program Kmochova Kolína, který je letos poprvé zcela zdarma díky  generálnímu sponzoru, kterým je KOPOS Kolín, jistě nabídne členům i příznivcům KPFK další možnosti k tanci i poslechu.
Výbor Klubu přátel Františka Kmocha přeje všem členům, příznivcům i sponzorům krásné léto a těší se na setkávání po prázdninách.  Hana Zrůstová

Pardubická šestka hrála nejen maminkám k svátku

Na Den matek připadlo tentokrát tradiční nedělní taneční setkání členů a příznivců Klubu přátel Františka Kmocha v sále Na Zámecké, ale neslo se jím nejen přání k tomuto svátku. V obvyklém tanečním sóle se ocitlo několik minulých i současných oslavenců, aby si užili přízeň i tanec s ostatními. Všem dohromady vyhrávala kapela Pardubická 6, jejichž zpěvačka Lenka Čejková sestoupila z pódia mezi tanečníky, aby si s nimi zapívala i vyfotila se, později se k ní přidal i další zpěvák a zároveň kapelník a bicista Pardubické 6 Ladislav Šauer. Poslední květnovou neděli se na klubovém setkání představí kapela Sendražanka.  Hodinu před začátkem poslední zábavy v prvním pololetí roku  bude zahájena v předsálí a chodbě Domu dětí a mládeže na Zámecké výstavka plakátků na akce Klubu přátel Františka Kmocha z autorské dílny Dany Kašparové doplněná fotografiemi Zdeňka Hejduka.

Hradecká kapela znovu na Zámecké

Mnozí si vzpomenou na „tancovačku“ na Zámecké při loňském Kmochově Kolíně, kde hrála „Hradečanka“. Malá dechovka složená z muzikantů a zpěváků Dechového orchestru města Hradce Králové pobavila všechny, kteří si v ten sobotní festivalový podvečer přišli na Zámeckou zatančit. Za dvě hodiny, protože delší čas bohužel nemůže být zábavě na Zámecké při KK vymezen, se ovšem nepodařilo přehrát zdaleka všechno, co Hradečanka umí. Proto se Klub přátel Františka Kmocha rozhodl, že ji pozve na běžné čtyřhodinové Nedělní taneční odpoledne. A je to tady! HRADEČANKA přijede v neděli 2. dubna do Kolína! A protože celý hradecký orchestr, tedy i jeho malá parta, patří mezi kolektivní členy KPFK, je to pro nás dvojnásobná radost. A radost do třetice: příslib účasti na této zábavě nám při výroční schůzi klubu dal bývalý kapelník Kmochovy hudby Josef Maršík! Letos v prosinci oslaví devadesáté narozeniny, na loňském Kmochově Kolíně s velkým úspěchem dirigoval monstrkoncert a  je upřímně milován všemi, kteří jeho působení v Kolíně pamatují. Především muzikanty a zpěváky. Moc se těšíme na něho i na HRADEČANKU.  A zveme všechny příznivce dobré zábavy na Zámeckou!  (Zr)

Květinová taneční zábava na Zámecké

V neděli 5. března odpoledne se sál DDM na kolínské Zámecké rozvoní květinami. Klub přátel Františka Kmocha (KPFK) se rozhodl blížící se jaro a MDŽ oslavit KVĚTINOVÝM TANEČNÍM ODPOLEDNEM. Znamená to, že ženy si obléknou něco s motivem květin nebo si květinu připnou na šaty či halenku a muži si dají umělou či živou květinu do klopy saka. Není to samozřejmě povinné, ale určitě to bude hezké. S pomocí Květinové síně ORCHIDEA dá výbor KPFK mužům i možnost zakoupit manželce či některé taneční partnerce květinu. K tomu všemu bude vyhrávat oblíbená SENDRAŽANKA písničky, které mají návštěvníci pravidelných zábav na Zámecké rádi. Dobrá nálada, tanec, hudba a zpěv, něco dobrého „na zub“ a dobré pití z místního baru – to je to pravé, co dříve narození potřebují k radosti ze života. Začátek Nedělního tanečního odpoledne je ve 14 hodin a pořadatelé se těší na členy i příznivce klubu. (Zr)

Přátelé Františka Kmocha si tentokrát užívali odpolední ples

Třetí únorová neděle v kolínském sále Na Zámecké tentokrát nepatřila tradiční nedělní taneční zábavě, ale hodně navštívenému netradičnímu Odpolednímu plesu Klubu přátel Františka Kmocha. Byl nejen o hodinu delší, ale zdobila jej i bohatá „Hra o ceny“, ukázky latinsko – amerických tanců v podání Tanečního klubu Bohuslava Matiáše vedeného Romanou Podhrázskou či taneční vystoupení mažoretek Základní umělecké školy v Přelouči pod choreografickou taktovkou  kolínské Jarmily Pavlíčkové. Ale ani tentokrát nechybělo taneční sólo pro všechny přítomné oslavence, celé odpoledne vyhrával taneční orchestr TOX Jaroslava Trnky, jehož muzikanti fanoušky bavili i hraním v oknech mezi sálem a přísálím nebo přímo mezi nimi. (hej)

V tanečním sóle pro oslavence se ocitl i zpěvák Jiří Škvára

Nečekaně svojí přítomností obohatil nedělní taneční setkání kolínského Klubu přátel Františka Kmocha v sále Na Zámecké profesionální zpěvák Jiří Škvára. „Jako člen našeho klubu přijel do Kolína vlakem a nechtěl ani honorář,“ chválila jednatelka klubu Hana Zrůstová. Populární zpěvák zanotoval  na přednatočené základy blok písní sahajících od lidovek až po populární šlágry. Zazpívaly si s ním i Hana Zrůstová se svojí sestrou Evou Náhlovskou, která společně s kapelou Studio obstarala hudební program skládající se tentokrát více z populárních popových a country melodií. Ani tentokrát nechyběla taneční sóla pro oslavence, Jiří Škvára sice nic neslavil, ale v kole se také ocitl, což byla pro přítomné dámy velká příležitost a šel z náruče do náruče. (hej)

Novou sezonu Klubu přátel Františka Kmocha zahájila Kolíňanka a mažoretky

Po delší pauze zaviněné vánočními a novoročními svátky se první neděli v novém roce sešli v sále Na Zámecké členové a přátelé Klubu přátel Františka Kmocha, bohužel vzhledem k mrazivému počasí a zasněženým cestám byla účast slabá. O co méně příznivců však dorazilo, o to více se bavili při písničkách interpretovaných  malou dechovkou Kolíňanka se zpěváky Věrou Chmelařovou a Josefem Homolou, vítaným zpestřením pak bylo vystoupení bubeníka, basisty a klávesisty hrající dávné evergreeny. „Tři bratři, když mohou být Tři sestry,“ odpověděl na otázku, jak si říkají Borek Kašpar, zpěvák a hráč na klávesové nástroje. Kolíňanka ke svým mikrofonům pozvala i místního legendárního zpěváka Ladislava Papeže a tajemnici klubu a zpěvačku Hanu Zrůstovou. „Jsme rádi, že jste nám starcům dali příležitost,“ smála se zpěvačka. Společně pak držíce se křečovitě za ruce zazpívali písně Od Tábora až k nám a Pod tou naší starou lípou a sklidili ohromný aplaus. V úvodu odpoledne zatančily mažoretky Vergillio Domácího domu dětí a mládeže v Kolíně a to na píseň Andulko Šafářová hranou živě Kolíňankou a dávný diskotékový hit sedmdesátých let reprodukovaný z CD.  Příští setkání čeká na přátele Kmocha 22. ledna, kdy jim zahraje Studio Kolín. (hej)

ROK 2016

S kutnohorským Pepino Bandem si zazpíval i známý muzikant Miroslav Jiřišta

Do pravidelných čtrnáctidenních cyklů se po zářijových absencích vrátila tradiční nedělní taneční setkání Klubu přátel Františka Kmocha v sále kolínské Zámecké. Tentokrát tam v premiéře přivítali populární trio kutnohorských muzikantů říkající si podle kapelníka Josefa Matury Pepino Band. „Ano, to je přesně ono, muzika neřve a nehoní nás po parketu jen rychlými polkami,“ chválila s smíchem dvojice tanečníků. Zajímavý zvuk kapely tvoří především akordeon Pepíka Matury s množstvím rejstříků umožňujících zahrát na harmoniku celou škálu nástrojů, doplňují jej akustická kytara a housle. V tomto složení muzikanti zahráli jak staropražské písničky tak i šlágry dechovky, ale klidně třeba i čardáš. Dvě písničky si s nimi zazpíval i přítomný a téměř devadesátiletý populární kutnohorský kapelník a muzikant Miroslav Jiřišta, který fanoušky dechovky pozval na poslední listopadové úterý do kutnohorského divadla na svůj tradiční koncert. Ani tentokrát nechybělo Na Zámecké oblíbené taneční sólo pro oslavence, v kole se ocitla i sama tajemnice klubu, moderátorka a zpěvačka Hana Zrůstová slavící narozeniny. (hej)

O posvícenské neděli se v rámci Kolínského kulturního léta tančilo na dlažbě Karlova náměstí

Poslední srpnovou a zároveň posvícenskou neděli pokračovalo svým programem Kolínské kulturní léto organizované odborem školství, kultury a sportu kolínského městského úřadu. Program byl tentokrát směřovaný především na seniory, od půl šesté večerní v nádherném letním počasí zahrál Malý dechový orchestr Městské hudby Františka Kmocha s nímž zazpívali Vendula Chmelíková a Oldřich Košťál a téměř od začátku produkce se zvedlo několik párů a s chutí si na městské dlažbě zatancovalo. Přítomné členy Klubu přátel Františka Kmocha přivítala jeho tajemnice Hana Zrůstová, která je pozvala na nejbližší koncerty kapel Věnovanka a Veselka Ladislava Kubeše v městském společenském domě. Druhá polovina večera pak patřila Cimbálové muzice Milana Broučka, která na náměstí vykouzlila úžasnou atmosféru, když kromě moravských skladeb zahrála i třeba titulní píseň z filmu Tenkrát na západě. Letošní kulturní léto ukončí druhou zářijovou neděli koncert slovenské kapely No Name. (hej)

Přátelé Františka Kmocha ukončili sezónu se Sendražankou;

Populární kapela Sendražanka ukončila poslední květnovou neděli první pololetí tanečních setkání členů a příznivců Klubu přátel Františka Kmocha, a to před zaplněným sálem kolínské Zámecké. „Sendražanka publikum táhla vždycky a potvrdilo se to i dnes, kdy dorazilo množství fanoušků a to navzdory krásnému letnímu počasí. A jak se v poslední době stalo zvykem, přišly i nějaké nové tváře, což nás těší dvojnásob,“ shrnula tajemnice klubu Hana Zrůstová, která si tradičně s muzikanty i zazpívala. Ti střídali žánry a došlo nejen na čardáš, ale i na trampské šlágry či evergreeny populární hudby. A ani na poslední zábavě před prázdninovou přestávkou nechyběla taneční sóla pro oslavence, kterých se najednou sešel plný parket. Tancovačka je pro členy klubu a další zájemce připravena i v rámci programu letošního ročníku Kmochova Kolína, kdy v sobotu Na Zámecké k tanci i poslechu zahraje kapela Hradečanka. (hej)

Seniory tentokrát rozparádil i rokenrol z repertoáru Joan Jett v podání mladé zpěvačky Anny Hamannové

Tentokrát přímo na 1. Máje vyšla nedělní taneční zábava členů a příznivců kolínského Klubu přátel Františka Kmocha, kde v premiéře vyhrávala kapela F.O.T. muzikanta a zpěváka Miroslavy Kysilky, s nimiž si zazpívala Vanda Švolbová i tajemnice klubu a moderátorka Hana Zrůstová. Bohužel více jak úvodní hodinku sváděli muzikanti boj se zvukovou aparaturou, po vítězství slyšeli tanečníci konečně pestrý repertoár bez pískání zpětné vazby a neváhali to na parketu pořádně rozparádit. Coby host se představila teprve čtrnáctiletá začínající zpěvačka Anna Hamannová, která už má ale na svém kontě účast v semifinále a dvou finále pěveckých soutěží. Anna ve dvou vstupech a za doprovodu přednatočených základů a baskytary Martina Němce zazpívala čtyři písničky a především česky otextovaným rokenrolem I Love Rock N‘ Roll od zpěvačky Joan Jett rozdováděla tanečníky v sále. Ti si ale společně s chutí zazpívali i písničku Zámecká, kterou na text Hany Zrůstové zhudebnil právě Miroslava Kysilka, od tajemnice klubu zaznělo ten podvečer textů povícero. Všichni si také připomněli sto čtrnácté výročí od úmrtí slavného kolínského skladatele. (hej)

Kmochova hudba tentokrát dvakrát za sebou!

Městská hudba Františka Kmocha spolu s DO Základní umělecké školy Františka Kmocha, pěvecké sbory, mažoretky – ti všichni přijdou v pátek 1. dubna do sálu Městského společenského domu aby pozvali širokou veřejnost na letošní ročník festivalu KMOCHŮV KOLÍN. Koncert, který začíná v 18 hodin, jistě přiláká do MSD nejen členy a příznivce Klubu přátel Františka Kmocha.
O dva dny později, v neděli 3. dubna odpoledne, se v sále DDM na Zámecké objeví znovu členové Kmochovy hudby, aby v počtu, který odpovídá složení Malého dechového orchestru zahráli k tanci a poslechu svým věrným přátelům z Klubu přátel Františka Kmocha. Umělecký vedoucí MhFK Miloslav Bulín vymění pro tento den taktovku za trubku a pod jeho vedením bude MDO hrát známé písničky velikánů české dechové hudby mezi nimiž samozřejmě vévodí František Kmoch. Chybět rozhodně nebude ani polka „Zámecká“, která byla napsána přímo pro Nedělní taneční odpoledne organizovaná KPFK. Taneční odpoledne začíná ve 14 hodin a výbor KPFK srdečně zve všechny příznivce dobré zábavy. 
(Zr)

Přátelé Františka Kmocha tentokrát Na Zámecké plesali

Změnou mezi tradičními nedělními tanečními setkáními kolínského Klubu přátel Františka Kmocha byl nedělní odpolední ples, který trval o hodinu déle, než běžné zábavy a navíc jej provázely další plesové atributy. V úvodu bálu standardní i latinsko americké tance předvedly dva taneční páry Tanečního klubu Bohuslava Matiáše při Domě dětí a mládeže v Kolíně, konkrétně Jiří Kupr, Katka Müllerová, Tomáš Musil a Nikola Suchová. Dalším ozvláštněním programu bylo vystoupení mažoretek Srdíčko a Kolíňáček, nechyběla ani hra o ceny, do níž dary velkou měrou přispěla senátorka a podporovatelka klubu Emílie Třísková. Šanci měli i ti, na které se v losech štěstí neusmálo. Na závěr se totiž losovalo z nevýherních čísel a hlavní cenu, ledničku, si z plesu nakonec odnesl Michal Matyáš. Tanečníky bavil poděbradský taneční orchestr TOX Jaroslava Trnky, jehož hráči na dechové nástroje vyhrávali z různých míst kolínské Zámecké, kde se členové a přátelé klubu tradičně sešli. (hej)

Výroční schůze KPFK v Kolíně

Klub přátel Františka Kmocha (KPFK) v Kolíně uspořádal v neděli dne 7. 2. 2016 v prostorách „Na Zámecké“ Výroční členskou schůzi, kterou zahájila tajemnice klubu Hana Zrůstová. Nejprve přivítala čestné hosty, mezi kterými byli místostarosta Města Kolína Mgr. Tomáš Růžička, koordinátor přípravy Kmochova Kolína Oldřich Novotný, zpěvák Krajanky Jiří Škvára a několik kapelníků dechových hudeb či orchestrů. Seznámila nás s programem schůze a předala slovo předsedkyni KPFK Mgr. Ludmile Bílé. 
Ta ve svém příspěvku zhodnotila uplynulé období počátku druhého čtvrtstoletí existence KPFK a upozornila na to, že členská základna se drží kolem číslovky 200, což svědčí o tom, že lidé mají zájem ctít a udržovat památku F. Kmocha, legendárního muzikanta regionu. KPFK má stálé místo v kulturním životě města i regionu a velkou podporu Města Kolín. 
V dalším příspěvku vystoupila ekonomka Ing. Dana Kašparová s účetní uzávěrkou, kde podrobně uvedla hospodaření KPFK. 
V bohaté diskuzi pak vystoupila řada hostů i členů. Místostarosta Města Kolína mj. sdělil, že Město koupilo Kmochův dům a hodlá jej zrekonstruovat i později využívat. Pozval všechny přítomné na další 53. ročník Kmochova Kolína, který se bude konat 10. - 12. 6. 2016. 
Na kritiku výboru ke zdražení vstupného na taneční odpoledne „Na Zámecké“ se rozvinula velká debata, kterou zdárně zdůvodnili jak předsedkyně, tak i ekonomka i řada dalších členů samotného KPFK. Poté seznámila tajemnice klubu přítomné se složením nového výboru, ke kterému nebylo žádných námitek či připomínek, neboť tento pracuje prakticky od počátku ve stejném složení a svoji práci dělá více než dobře. 
Závěrem výroční členské schůze vystoupila mažoretková taneční skupina „Srdíčko“ se svým programem. Jejich hezké vystoupení doprovodil hudebně Malý dechový orchestr Městské hudby Františka Kmocha, který řídil Miloslav Bulín. MDO potom pokračoval se svoji produkcí k tanci i poslechu se svými sólisty Vendulou Chmelíkovou a Oldřichem Košťálem, ke kterým se již tradičně přidali i Hana Zrůstová a Jiří Škvára. Všichni společně jsme si též mohli zazpívat s kapelou i „Píseň o Kmochově kapele“, jejíž slova napsal v roce 1908 Josef Šváb Malostranský a která byla součástí přílohy Ročenky KPFK 2016, kterou každý obdržel. 
Musím poděkovat celému výboru KPFK za příkladnou práci pro nás členy, kteří přijdou praktický k hotovému a mnohdy ani někteří nedokáží ocenit tuto práci našich vyvolených, kteří bez jakýchkoliv nároků či požitků pracují pro tento klub a nejen pro něj, na úkor svých rodin i času. Je to však cíl jejich veškerého snažení, které směřuje k rozvíjení bohatých tradic dechové hudby, propagace hudební tvorby a odkazu Františka Kmocha.

(Karel Novotný člen KPFK Leština u Světlé )