Kontakt

korespondenční adresa:                                             adresa pořádaných akcí:

Klub přátel Františka Kmocha                       DDM - Zámecká
Karlovo náměstí 78                                                     Pražská 161
28012 Kolín I.                                                            28002 Kolín I.

 

Tel. a mail:

Mgr. Ludmila Bílá - 603 894 495           ludmila.bila@ossp.cz

Ing. Dana Kašparová - 607 104 149      KPFK@centrum.cz

Hana Zrůstová - 724 961 557              Zrustova.H@seznam.cz

 

IČO: 00472344

 

výbor spolku:

Mgr. Ludmila Bílá            - předsedkyně 

Hana Zrůstová                - tajemnice

Ing. Dana Kašparová       - hospodářka a webmaster

Alena Svobodová            - kronikářka

Světlana Šorčíková          - pokladní

Martin  Němec                - hlavní pořadatel