Program 2. pololetí 2019

   8.   9.   Taneční odpoledne 

 22.   9.   Taneční odpoledne - DEN SENIORŮ

   6. 10.   Taneční odpoledne      

 20. 10.   Taneční odpoledne      

   3. 11.   Taneční odpoledne      

 17. 11.   Taneční odpoledne      

   1. 12.   Taneční odpoledne - MIKULÁŠSKÁ

 15. 12.   Taneční odpoledne      

 29. 12.   Taneční odpoledne - SILVESTROVSKÁ     

 
Sendražanka (Petr Slavík)

Program 1. pololetí 2019

13. leden - Nedělní taneční odpoledne -  Domino

27. leden - Nedělní taneční odpoledne - Starostova dvanáctka

10. únor - Výroční členská schůze a poté pokračuje normální taneční zábava s MDO MhFK. Začátek ve 13 hodin!

24. únor - Odpolední ples KPFK (včetně soutěže o pestrou paletu cen) - taneční orchestr TOX. Konec v 19 hodin!!!

10. březen- Nedělní taneční odpoledne - Pardubická šestka

24. březen - Nedělní taneční odpoledne - Studio

14. duben - Nedělní taneční odpoledne - MDO MhFK

28. duben - Pondělní velikonční taneční odpoledne - COMBO 2

12. květen - Nedělní taneční odpoledne - Hradečanka

26. květen - Nedělní taneční odpoledne - Akord

Program 2. pololetí 2018

  2. 9.     Taneční odpoledne      Domino (Martin Němec)

16. 9.     Taneční odpoledne      Starostova 12 (Václav Keltner) 

30. 9.      Den seniorů               Pardubická 6 (Ladislav Šauer) + Jiří Škvára

14. 10.    Taneční odpoledne     Přívoranka (Miloš Valenta)

28. 10.    Taneční odpoledne     Studio Kolín (Karel Hamr)

11. 11.    Taneční odpoledne     MDO MhFK (Miloslav Bulín)

25. 11.    Taneční odpoledne     Akord (Josef Vanc)

  9. 12.    Mikulášské taneční odpoledne             Kolíňanka (Martin Kratochvíl)

30. 12.    Předsilvestrovské taneční odpoledne    Pepino Band (Josef Matura)

 
Taneční odpoledne začínají vždy ve 14 hodin a končí v 18 hodin.

Program 1. pololetí 2018

7. leden      Nedělní taneční odpoledne -  PepinoBand Josefa Matury

21. leden    Odpolední ples KPFK (včetně soutěže o pestrou paletu cen) - TO TOX Jaroslava Trnky. Konec v 19 hodin!!!

4. únor       Nedělní taneční odpoledne - Combo 2 Vladimíra Hollase

18. únor      Výroční členská schůze a poté pokračuje normální taneční zábava s MDO MhFK. Začátek ve 13 hodin!

4. březen     Nedělní taneční odpoledne - Studio Kolín Karla Hamra

18. březen   Nedělní taneční odpoledne - Kolíňanka Martina Kratochvíla

8. duben      Nedělní taneční odpoledne - Starostova dvanáctka Václava Keltnera

22. duben    Nedělní taneční odpoledne - Pardubická šestka Ladislava Šauera

6. květen     Nedělní taneční odpoledne - MDO MhFK Miloslava Bulína

20. květen   Nedělní taneční odpoledne - Hradečanka Václava Jandla

3. červen     Nedělní taneční odpoledne - Akord Josefa Vance

 

Taneční odpoledne začínají vždy ve 14 hodin a končí v 18 hodin.